Over ons

Er is een stad waar oude vrouwen willen wonen .....
Voorzien van geld en goed,
En zorg op maat wanneer dat moet
Er is een stad waar oude vrouwen willen leven .....
Waar jong en oud saamhorigheid beleven
En waar het goed en veilig toeven is.
Er is een stad waar oude vrouwen willen dromen .....
Waar welzijn en respect gaan hand in hand
Waar iedereen haar eigen inzet geven kan:
Die stad heet Amsterdam!

WOUW 2007, vrij naar Joke Smit, 1974

Wat wil WOUW bereiken?

 1. WOUW wil de maatschappelijke positie van 50+ vrouwen verbeteren en meer invloed krijgen op de politieke besluitvorming.
 2. Het bevorderen van een positieve, niet-traditionele beeldvorming van 50+ vrouwen en zichtbaar maken van kracht en ervaring van vrouwen, vinden we even belangrijk.
 3. Verder willen wij elkaar steunen bij werk en activiteit, en samen de positieve kanten van deze levensfase ontdekken.

Goed oud worden

Velen van ons hebben een werkzaam en actief maatschappelijk leven geleid en zich daarbij ingezet voor de emancipatiebeweging en het feminisme. We zijn nog steeds strijdlustig, maar willen ook volop genieten van onze huidige levensfase. Onze voorwaarden om goed oud te worden zijn veelzijdig. Zo streven we naar

 • financiële onafhankelijkheid
 • levensbestendig wonen
 • zorg- en welzijnsvoorzieningen die ons welzijn daadwerkelijk verhogen
 • zeggenschap over de zorg waaraan we behoefte hebben, dus niet louter afhankelijk zijn van dienstverlening die anderen voor ons beslissen
 • optimale deelname aan het sociaal-maatschappelijk en culturele leven
 • voldoende en passend vervoer dat op tijd rijdt
 • vrijheid in het kiezen van activiteiten, zonder beperking tot de eigen buurt
 • het verschoond blijven van elke vorm van discriminatie, vooral van sekse- en leeftijdsdiscriminatie
 • levenslang leren en elkaar daarbij ondersteunen

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam

p.a. d 'Oude Stadt, Kerkstraat 123,

1017 GE Amsterdam

Mail   Folder   Agenda dec nov okt 23 

ACTUEEL

- Sigrid Kaag - reactie brief, 26 okt 23

Opzij - Partneralimentatie, 27 febr 23

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld, 29 jan 22

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20