wonen

Wonen 50+ vrouwen

Actueel

De gemeente Amsterdam heeft zich in juli 2015 aangesloten bij het netwerk Age Friendly City's van de Wereld gezondheidsorganisatie WHO. In het kader van deze 'Vriendelijke Ouderen Stad' is ook het Platform Ouderen Amsterdam opgericht. Wij hebben ons als werkgroep Wouw aangesloten bij de werkgroep Wonen van dit platform, dat regelmatig inspreekt bij de commissie- en raadsvergaderingen. Op deze wijze hopen we een betere ingang te hebben om te bewerkstelligen dat meer seniorenwoningen worden gebouwd. 

Met onze werkgroep of samen met de werkgroep wonen van POA gaan we op excursie om te onderzoeken of en hoe verzorgingshuizen worden omgebouwd tot zelfstandige seniorenwoningen en hoe de huurprijzen zich ontwikkelen. O.a. bezochten we de woongemeenschap van ouderen op het W.G.terrein, de Flesseman en gaan we binnenkort naar Vondelstede. Daar zal onze aandacht vooral uitgaan naar moderne hulpmiddelen.

Kan ik thuis blijven wonen als ik oud ben?

Wie zijn wij?

Binnen WOUW is de werkgroep WOUW-wonen actief. Deze groep bestaat uit ongeveer 12 leden, die regelmatig bij elkaar komen om allelei lopende zaken betreffende ouderenhuisvesting te bespreken. Daarnaast zijn steeds verschillende leden actief als vertegenwoordiger van de werkgroep bij diverse bijeenkomsten en symposia op het gebied van wonen en ouderen.

Wat signaleren wij?

Ook Amsterdammers worden steeds ouder. Zo groeit de groep mensen die na hun pensioen nog actief deel kunnen en willen blijven maken van de maatschappij. De ontwikkelingen in de maatschappij, het scheiden van wonen en zorg, spelen hier op in. Op veel fronten lopen deze ontwikkelingen te snel en te rigoureus. Dit tij proberen wij te keren. Ook zien wij een potentiële markt voor wat jongere ouderen die zelfstandig willen wonen. Daarbij zoeken ze een toegankelijke woning waarin zij het liefst tot het einde willen blijven wonen. Binnen het huidige woningaanbod worden zij nog niet echt gezien. Veel van deze mensen blijven daarom wonen waar ze al jaren wonen, totdat het echt niet meer gaat. Dan is het vaak te laat om nog te verhuizen en een nieuw bestaan op te bouwen.

Wat willen wij?

Onze ideeën en wensen hebben we vorm gegeven in bijgaand overzicht.
WOUW-wonen richt zich nu meer op maatschappelijke vraagstukken zoals het niet alleen méér, maar ook betaalbaar (ver)bouwen van woningen, vooral binnen de Ring A 10. Bij de scheiding van wonen en zorg moeten er voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving zijn. 
We hebben een plan ontwikkeld voor het verbouwen van leegstaande panden tot complexen van makkelijk toegankelijke woningen. Het betreft zowel kantoren als maatschappelijk vastgoed. Met een aantal eigenaren en beleidsmakers uit de gemeente en de politiek hebben we over onze ideeën gesproken. 

Wat hebben we bereikt

 - Na 9 jaar heeft de werkgroep Wonen van de Wouw, samen met enkele andere groepen, een locatie gevonden op het Zeeburgereiland, waar in de zomer 2017 88 woningen in een woontoren bestemd worden voor 55+-ers. Goedkope en middeldure huur. Het is nog mogelijk om je aan te melden. 
Lees meer hierover op de website van Akropolis 
 - De vormgeving van onze ideeën heeft geleid tot het oprichten van een stichting EigenWijs met Leegstand, waaraan ook mannen kunnen deelnemen. Deze stichting heeft zich losgemaakt van WOUW en is op zoek naar geschikte panden.

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam
p.a. Wijkcentrum 'd Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55

1012 CP Amsterdam

E mail   Folder

ACTUEEL

-  Wensenpakket Wouw voor coalitie, 'Gespikkeld wonen', hoe realiseren,

Ouderenhuisvesting, 24 apr 2018

 

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov 2017

 

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni

 

 -  Film 'De Dappere Patiënt', m.m.v. WOUW-vrouwen, 13 sept 3 uur

TWEETS