Welzijn en Zorg

Voortgang

Doorstart werkgroep Welzijn & Zorg, 30 oktober 2019

Omdat er enkele leden uit de werkgroep zijn gestapt, organiseerden we 11 september een themamiddag om de werkgroep nieuw leven in te blazen. We bespraken in kleine groepjes vragen als: 'wat heeft je toe nu toe geholpen om ‘goed oud’ te worden' en 'wat zijn je toekomstige wensen en ideeën'. Verslag, thema's en terugblik op de activiteiten van de afgelopen jaren.

2016 - 2017

Het project dat de laatste jaren nogal wat van onze energie heeft gevraagd, is de ‘dappere dokters cq de dappere patiënt’. Op ons verzoek vond een gesprek plaats met 1ste lijn Amsterdam over wat je nog wel en niet wilt op weg naar het einde van je leven. Daaruit is een programma ontwikkeld hoe je dat met je huisarts bespreekt, lees de toegekende subsidie-aanvraag, en het eindverslag van de rapportage. 

In vervolg daarop is een film gemaakt die gebruikt gaat worden in groepen die over dit onderwerp met een huisarts willen praten. Een aantal van ons hebben meegewerkt aan de film. Op 13 september 2017 hebben we de film gezien bij de 1e Lijn met een nabespreking. Kijk voor de video ook bij Nieuws. 

Annet heeft haar bijdrage op papier gezet. 

Citaten uit het boek 'Sterfelijk zijn'- geneeskunde en wat er uiteindelijk toe doet - , van Atul Gawande, 2015, een Amerikaans-Indiase chirurg, worden in de film verwerkt. Dit boek hebben we besproken. 

De Dappere Patiënt – trailer. Gepubliceerd op 28 juni 2017. De video is te bekijken op YouTube via de link https://youtu.be/t-66JGUnnh8.


 

 

Project vanaf 2012

'Baas over eigen zorg'

Het begrip ‘eigen regie’ staat voor "het heft in eigen handen houden", voor eigen keuzes kunnen maken, ook als je krachten afnemen en je weinig financiële middelen hebt. Bij 'eigen regie' denken we bijvoorbeeld aan

  • de toegang tot betaalde, deskundige (thuis)zorg, als dat nodig is,
  • zorg in de buurt waar je woont (zie ook onder WONEN),
  • de mogelijkheid tot euthanasie bij dementie of als je klaar bent met het leven.

Kortom: WOUW streeft naar eigen regie en waardigheid tot het einde, i.p.v. betutteling of beperking van bovenaf. We vinden het belangrijk dat alle WOUW-leden betrokken worden bij onze acties. Dit doen we o.a. door informerende themabijeenkomsten te organiseren over moeilijke onderwerpen als mantelzorg, zelfredzaamheid en (vrijwillige) euthanasie. Zo kunnen we elkaar versterken in onze eigenwaarde.

Wat signaleren wij?

De werkgroep Welzijn & Zorg van WOUW signaleert dat de overheid weliswaar de eigen regie propageert, maar dit puur doet om te bezuinigen. Een heldere, vooruitstrevende visie op welzijn en zorg ontbreekt. De ontkoppeling van wonen en zorg is iets wat onze voortdurende aandacht heeft. We proberen dit tegen te gaan door de Amsterdamse gemeenteraad en de stadsdelen hierop aan te spreken.

Wat hebben wij bereikt?

  • Onze werkgroep heeft kunnen aantonen dat de gemeente Amsterdam meer bezuinigt op thuiszorg dan volgens de Haagse politiek nodig is. In reactie hierop heeft de gemeente extra geld vrijgemaakt voor thuiszorg.
  • In 2013 ontvingen we van Servicepunt Emancipatie (SPE) subsidie om de cursus ‘Het Heft in eigen Handen Houden’ voor WOUW-leden op te zetten In deze cursus wordt je geleerd hoe je de regie over je eigen leven kunt behouden of terugkrijgen, ook als je zelfredzaamheid afneemt. Hele verslag
  • De werkgroep Welzijn & Zorg participeert in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).
  • Het doel van het NPO is het ontwikkelen van een zorgaanbod dat goed is afgestemd op de individuele behoeften van oudere vrouwen en mannen. We hebben samen met andere ouderen onderzoeksvoorstellen van het VUmc en het AMC beoordeeld op hun bijdrage aan een betere kwaliteit van leven. Als vrouwen hebben we daar eigen ideeën over.

 

Meer informatie over de themagroep.

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam

p.a. d 'Oude Stadt, Kerkstraat 123,

1017 GE Amsterdam

Mail  Folder  Agenda  juni 24  dec-okt

ACTUEEL

- Sigrid Kaag - reactie brief, 26 okt 23

Opzij - Partneralimentatie, 27 febr 23

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld, 29 jan 22

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20