Feminisme

In 2010 begonnen we met de feminismegroep, mede omdat een aantal van ons betrokken waren geweest bij de Tweede Feministische golf. Dit gaf veel onrust: wie noemde zichzelf feminist en wie behoorde daar niet toe? Feminisme was toen nog 'not done'. Enkele jaren later is het feminisme 'in', wie had dat kunnen denken?

#MeToo, verslag van een discussie in het voorjaar 2020

Informatie over ‘Geweld tegen Vrouwen’ en ‘Financiële Zelfstandigheid’ op Nederlands en Europees niveau, 14 juli 2021


Thema's in 2019

Uit het jaarverslag van 2019. Het eerste half jaar ging over het thema GELD, en het thema: ‘hebben wij feministes de zorg verkwanseld? Het tweede halfjaar hebben we steeds een boek uit van ‘De nieuwe feministische leeslijst’,  samengesteld door Marja Pruis besproken, uitgegeven door de Groene Amsterdammer in maart 2019. Hiermee gaan we verder in 2020. Het zijn boeken uit de tweede feministische golf die door jonge vrouwen worden besproken. Lees meer over de gekozen boeken

Thema's in 2018

In het najaar 2017 hebben we een jaarprogramma met thema’s opgesteld, die in 2018 zijn uitgewerkt, steeds voorbereid door iemand anders. Het zijn: 1. Zijn er grenzen aan de autonomie van ouderen? Wordt uitgewerkt via de opdracht ‘Wat is je ideaalbeeld van goed oud worden’. Wat valt er op in de opsomming n.a.v. dit rondje? *ons uitgangspunt is dat we allemaal mobiel zijn, *de kwaliteit van het leven is belangrijker dan financiën, *contact houden met de buitenwereld, *zelfredzaamheid, geen afhankelijkheid. 2. Hoe verhouden we ons tot de jongere generaties? En hoe verhouden de jongere generaties zich tot ons? Foto van vroeger meenemen, video besproken. 3. Geld koppelen aan feminisme. Met o.a. vragen als: welke ervaring heb je van het thuisfront meegekregen over geld, en hoe zie je de relatie tussen geld en werken. 4. Zorg, hebben wij als feministen de zorg verkwanseld? 5. In juli deden we een ingelast rondje: Waarom is de feminismegroep belangrijk voor jou? Wat is het bestaansrecht van de feminisme groep?

Verder hebben we veel tijd besteed aan de organisatiestructuur van de Wouw, vaak als voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering en mede vanwege de twee extra ingelaste ALV’s.

Periode 2016 - 2017

De belangstelling voor filosofie is gebleven en naar aanleiding van het boek ‘Vrouwelijke Filosofen’, een historisch overzicht, samengesteld door Carolien Ceton, 2012, bereiden steeds twee vrouwen een filosofe en/of periode voor ter bespreking op een vergadering. Ze geven daarbij aan wat de betekenis in de huidige tijd is en wat het voor ons eigen leven kan betekenen. 

De eerste helft van de vergaderingen beginnen we met nieuwtjes, ingekomen stukken en mededelingen. Hierbij komen actuele zaken aan bod die ons raken en ons feministisch wereldbeeld beïnvloeden. We volgen ook een vierdelige Islam-cursus. 

Hoe we begonnen: is feminisme nog van deze tijd?

Deze vraag is één van de topics waarmee we vanaf het begin in 2010 mee worstelen in de Feminismegroep. Voor ieder van ons heeft feminisme/emancipatie weer een andere betekenis. Hoe heeft het feminisme ons leven beïnvloed? Was het de rode draad in ons leven? Welke impact heeft het nu nog? Door middel van elkaar bevragen en discussies proberen we te achterhalen hoe het feministische gedachtegoed kan bijdragen aan 'goed ouder worden'.

De Feminismegroep bestaat uit zeer uiteenlopende vrouwen, en de discussies zijn zo nu en dan stevig. Het is een levendige groep waarin van alles aan de orde komt, inspelend op de actualiteit en persoonlijke wensen. Lees verder over ‘Wat signaleren we?’ en ‘Wat hebben we bereikt?’

‘Wat is goed/feministisch ouder worden’

Informatie over onze werkwijze uit het jaarverslag van 2014.

De feminismegroep loopt erg goed en de betrokkenheid bij het onderwerp ‘Wat is goed/feministisch ouder worden’ is groot. Er zijn meer onderwerpen dan we kunnen bespreken.

De eerste helft van de vergadering begint met mededelingen, nieuwtjes en ingekomen stukken. Daarna volgt een rondje ‘goed en slecht’. Hierbij geven de deelnemers aan wat hun is opgevallen in het nieuws of in het dagelijks leven ten aanzien van vrouwen, wat hun energie geeft of juist stoort.Vaak is er aandacht besteed aan het beleid, de bestuursvorm en de website van de Wouw. Ook aandacht voor de gemeentelijke en Europese verkiezingen en de aanmelding als lid bij de Nederlandse VrouwenRaad.

Na de pauze bespreken we vaak een artikel wat iedereen gelezen heeft met een huiswerkopdracht. Via een rondje bespreken we dit en dat is heel motiverend, vooral omdat iedereen zo’n verschillende reactie heeft zo’n artikel. 

Vier keer heeft het artikel van Sandra Lee Bartky ‘Ongeplande overbodigheid: Enkele bespiegelingen over ouder worden’ op de agenda gestaan. 

Hierbij waren de huiswerkopdrachten:  

- ‘Het uitwerken van een punt van verlies’. - Hoe kan je hiermee omgaan? Hoe zou je het kunnen ‘oplossen’?  - ‘Neem een object of foto van vroeger mee’ en daar omheen vertellen waarom dit een dierbare herinnering is.  - ‘De kracht van het verlies’. 

Naar aanleiding van vier lezingen bij de VU over Grey Power, waar veel vrouwen uit de feminismegroep naar toe zijn geweest, hebben we epraat/gediscussieerd over: ‘Het eeuwige leven’, dat we allemaal 100 worden. ‘Preventie Ouder Worden’, noodzaak? Waar aan de hand van een video over werd gediscussieerd.

Verder hebben we nog als gespreksonderwerpen gehad: 

-  Hoe blijf ik geïnspireerd (nieuws/boeken/mensen, etc.) 

-  Wat triggert me?

-  Hoe blijf ik maatschappelijk geïnspireerd? 

-  Hoe blijf ik betrokken? 

-  En ‘Wat is voor jou een inspirerende zin, wat doet je glimmen’ 

-  Ook deze onderwerpen werden steeds besproken aan de hand van huiswerkopdrachten.

Concrete activiteiten in 2014

Kraampje van de feminismegroep bij de presentatie van de website van de Wouw in januari 2014. Het schrijven van een blog op verzoek van Atria voor hun website n.a.v. hun in september uitgekomen Factsheet ‘de nieuwe mantelzorger v/m’, met de titel ‘Mantelzorg en de invloed op economische zelfstandigheid’ in november 2014. 

 

Elke bijeenkomst wordt door twee vrouwen voorbereid. Vaak doen we een rondje, zodat iedereen inbreng heeft. We blijken heel verschillende opvattingen te hebben.

Het eerste half jaar ging over het thema GELD[1]:

En het thema:  ‘hebben wij feministes de zorg verkwanseld?

Het tweede halfjaar hebben we steeds een boek uit van ‘De nieuwe feministische leeslijst’,  samengesteld door Marja Pruis besproken, uitgegeven door de Groene Amsterdammer in maart 2019. Het zijn boeken uit de tweede feministische golf die door jonge vrouwen worden besproken.



[1] Met als vragen: - Wat voor ervaring heb je met betaalde arbeid

    - Welke kennis en sociale contacten heb je te danken aan betaalde arbeid?

   - Wat zou je missen indien je geen betaalde arbeid zou hebben verricht?

   - Wat heb je gemist door  jarenlang betaalde arbeid te verrichten?

   - Stel dat in je jeugd een onvoorwaardelijk, individueel basisinkomen op bijstandsniveau zou hebben bestaan.

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam

p.a. d 'Oude Stadt, Kerkstraat 123,

1017 GE Amsterdam

Mail  Folder  Agenda  juni 24  dec-okt

ACTUEEL

- Sigrid Kaag - reactie brief, 26 okt 23

Opzij - Partneralimentatie, 27 febr 23

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld, 29 jan 22

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20