Nieuws        Lees ook onze Folder


De Algemene Leden Vergadering op 12 september 2018

Gaat o.a. over de organisatie van de Wouw. Locatie: wordt nog bekend gemaakt i.v.m. verhuizing van Wijkcentrum 'd Oude Stadt', van 2.00 tot 4.30 uur. Jaarverslag 2017

 

Wensenpakket van 50+ vrouwen voor coalitieakkoord

Inbreng Wouw bij Open inspraakavond op 24 april over ouderenhuisvesting

'Gespikkeld wonen', praktische uitvoering.

 

Nieuwe ontwikkelingen op het pensioenfront: evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding

Laatste nieuws, 8 maart 2018. Een aanzienlijke verbetering van de Wet VPS is in de maak. Minister Koolmees heeft voor de tweede evaluatie enkele essentiële wijzigingen aangebracht. Op 13 juni 2018 hebben we vanuit de NVR en Wouw met een brief aan de minister met onze opvattingen kenbaar gemaakt. Verder hebben we vanuit de NVR en de Wouw in mei 2018 een beknopt artikel en uitgebreider artikel rondgestuurd aan de lidorganisaties van de NVR om vrouwen te attenderen over de komende veranderingen. Meer info over pensioenen staat op de website van Economisch Zelfstandig.

 

Themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde'

door Stichting de Einder, 15 nov 2017

De doelstelling van de Einder is je eigen regie bepalen wanneer en hoe je op een humane wijze een einde kunt maken aan je leven. Lees het verslag over de introductie en gestelde vragen, en de gepresenteerde PowerPointPresentatie

 

Themamiddag over het belang van een testament en levenstestament

door Notaris Héléne Faasen, 28 juni 2017, lees hier het hele verslag.

Korte beschrijving
Naar aanleiding van vragen eerst in het kort het verschil tussen beide testamenten.
Een testament en/of codicil maak je voor anderen. Hierin wordt geregeld wat er moet gebeuren ná je overlijden. In grote lijnen regel je hierin wat je wensen zijn t.a.v. je begrafenis/crematie en hoe je erfenis wordt afgewikkeld. Een levenstestament maak je voor jezelf. Dan wordt het makkelijker voor anderen om zaken te regelen als je niet meer wilsbekwaam bent. Dit betreft je financiële zaken en welzijn en zorg. Wie wijs je aan om wat te regelen. In het levenstestament kun je ook zaken regelen over je levenseinde, euthanasie, een prolife verklaring en pallitatieve zorg. 

Schriftelijke Informatie  
Op Internet is veel te lezen over beide testamenten. De Consumentenbond heeft een boekje uitgegeven over het levenstestament, kost 16,30 euro, de eerste 18 pagina’s zijn al te lezen. Hélène had drie handzame artikelen meegenomen. 'Waar zeg ik JA tegen', 'Wie geeft u het vertrouwen?". Het derde artikel, ‘Nu regelen voor later’, met achtergrondinformatie en handige links, is helaas niet als pdf-bestand beschikbaar, wel op te halen bij postvakje van de Wouw en het notariskantoor van Hélène Faasen


Uitnodiging voor de film ‘De Dappere Patiënt’

        met discussie na, o.a. met huisarts Frederieke Pijpes

WOENSDAG 13 SEPTEMBER OM 15 UUR, in het gebouw van de ‘Eerste Lijn Amsterdam’.

De film is bedoeld als aanzet tot een discussie over het voeren van een gesprek met de huisarts over wat je wel en niet zou willen aan behandeling in bepaalde omstandigheden. Het is belangrijk dat je huisarts enig inzicht heeft over hoe jij na je 80e in het leven staat. Er wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan zo’n gesprek het beste tot stand gebracht worden.Van wie moet het initiatief uitgaan? Op welke leeftijd ga je zo’n gesprek voeren? Wacht je tot je veel gebreken hebt? Aan deze film, die mede op initiatief van WOUW tot stand is gekomen, hebben van vier vrouwen van WOUW meegewerkt, namelijk Annet Haak, Anneke Schmidt, Saar Boerlage en Dini Eekhuis. Annet heeft haar bijdrage op papier gezet, zeer de moeite waard om te lezen. 

Interview

met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad Nenita La Rosa, 16 juli 2017. 
Nenita maakt een kennismakingsronde langs vrouwenorganisaties die bij de NVR zijn aangesloten. Vanuit Wouw heeft ze een gesprek met Madelien Krips en Marjan Nieuwenhuis.

 

 

 

 

 

 

Meer info over activiteiten van het afgelopen jaar op actueel

- Verslag van de Themamiddag over de verkiezingen op 6 maart 2017.
- Woongroep heeft woonruimte gevonden op het Zeeburgereiland, per juli 2017. Vijf Wouw-vrouwen zijn daar gaan wonen.
- Bezoek aan oudere vrouwen in Finland door 7 Wouw-vrouwen.
- Voordracht Hedy d'Ancona voor vakature AVVN, september 2016.

 

NIEUWS

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam
p.a. Wijkcentrum 'd Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55

1012 CP Amsterdam

E mail   Folder

ACTUEEL

-  Wensenpakket Wouw voor coalitie, 'Gespikkeld wonen', hoe realiseren,

Ouderenhuisvesting, 24 apr 2018

 

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov 2017

 

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni

 

 -  Film 'De Dappere Patiënt', m.m.v. WOUW-vrouwen, 13 sept 3 uur

TWEETS