Nieuws        Lees ook onze Folder


De Algemene Leden Vergadering op 15 mei 2019

Gaat o.a. over de afbakening tussen studiegroepen, bestuur en ALV. Van 2.00 tot 4.30 uur, Locatie nog niet bekend.

 

Laatste nieuws over Partneralimentatie

Na een lange stilte van 15 maanden komen op 11 juni 2018 de drie initiatiefnemers met een aangepaste versie van de Wet en hun reactie op kamervragen. Ze willen de duur van de partneralimentatie verlagen van 12 naar 5 jaar. De Nederlandse Vrouwenraad en Wouw hebben drie september een brief met toelichting en bijlagen aan de initiatiefnemers gestuurd. 27 november werd opnieuw door  de NVR en Wouw een brief met vragen naar de commissieleden gestuurd. Elf december is de initiatiefwet door de Tweede Kamer als hamerstuk aangenomen en de wet ligt nu bij de Eerste Kamer.  Meer informatie is te lezen op de website van Economisch Zelfstandig

 

Nieuwe ontwikkelingen op het pensioenfront: evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding

Acht maart 2018. Een aanzienlijke verbetering van de Wet VPS is in de maak. Minister Koolmees heeft voor de tweede evaluatie enkele essentiële wijzigingen aangebracht. Op 13 juni 2018 hebben we vanuit de Nederlandse Vrouwenraad  en Wouw met een brief aan de minister onze opvattingen kenbaar gemaakt. Op 21 augusus nogmaals een brief met toelichting en bijlagen naar aanleiding van Kamervragen. Verder is er vanuit de NVR en Wouw in mei 2018 een beknopt artikel en uitgebreider artikel rondgestuurd aan de lidorganisaties van de NVR om vrouwen te attenderen over de komende veranderingen. Meer info over pensioenen staat op de website van Economisch Zelfstandig.

 

Wensenpakket van 50+ vrouwen voor coalitieakkoord

Inbreng Wouw bij Open inspraakavond op 24 april 2018 over ouderenhuisvesting

'Gespikkeld wonen', praktische uitvoering.

 

Uitnodiging voor de film ‘De Dappere Patiënt’

        met discussie na, o.a. met huisarts Frederieke Pijpes

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2017 OM 15 UUR, in het gebouw van de ‘Eerste Lijn Amsterdam’.

De film is bedoeld als aanzet tot een discussie over het voeren van een gesprek met de huisarts over wat je wel en niet zou willen aan behandeling in bepaalde omstandigheden. Het is belangrijk dat je huisarts enig inzicht heeft over hoe jij na je 80e in het leven staat. Er wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan zo’n gesprek het beste tot stand gebracht worden.Van wie moet het initiatief uitgaan? Op welke leeftijd ga je zo’n gesprek voeren? Wacht je tot je veel gebreken hebt? Aan deze film, die mede op initiatief van WOUW tot stand is gekomen, hebben van vier vrouwen van WOUW meegewerkt, namelijk Annet Haak, Anneke Schmidt, Saar Boerlage en Dini Eekhuis. Annet heeft haar bijdrage op papier gezet, zeer de moeite waard om te lezen. 

Interview

met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad Nenita La Rosa, 16 juli 2017. 
Nenita maakt een kennismakingsronde langs vrouwenorganisaties die bij de NVR zijn aangesloten. Vanuit Wouw heeft ze een gesprek met Madelien Krips en Marjan Nieuwenhuis.

 

 

 

 

 

 

Meer info over activiteiten van de afgelopen tijd op actueel

- Verslag van de Themamiddag over de Tweede Kamerverkiezingen op 6 maart 2017.
- Woongroep heeft woonruimte gevonden op het Zeeburgereiland, per juli 2017. Zes Wouw-vrouwen zijn daar gaan wonen.
- Bezoek aan oudere vrouwen in Finland door zeven Wouw-vrouwen, september 2016.
- Voordracht Hedy d'Ancona voor vakature AVVN, september 2016.

- Themamiddag over 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov 2017

- Themamiddag over het belang van een testament en levenstestament, door Notaris Héléne Faasen, 28 juni 2017

 

NIEUWS

 

 

 

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam
p.a. Pastorie van de Vredeskerk
Pijnackerstraat 9

1072 SJ Amsterdam

E mail   Folder

ACTUEEL

-  Wensenpakket Wouw voor coalitie, 'Gespikkeld wonen', hoe realiseren,

Ouderenhuisvesting, 24 apr 2018

 

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov 2017

 

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni

 

 -  Film 'De Dappere Patiënt', m.m.v. WOUW-vrouwen, 13 sept 3 uur

TWEETS