Geschiedenis van WOUW-Amsterdam

Lees ook het artikel over de Wouw van 1981 tot 1992

 

Oprichting

De Stichting Wouw-Amsterdam werd officieel opgericht in 1990. Aan de wieg van deze stichting stond een kleine groep Amsterdamse vrouwen die allen vanaf het begin van de tweede feministische golf actief waren in de vrouwenbeweging. De meesten waren al lid van het in 1981 opgerichte landelijke WOUW Vlechtwerk, een vereniging van maatschappijkritische 50+ vrouwen die zich inzette voor de belangen van oudere vrouwen.

Wat begon als een soort Amsterdamse praatgroep, groeide in elkele jaren tot een netwerk van ongeveer 150 oudere vrouwen, die elkaar in stedelijke bijeenkomsten, maar vooral in werk- en andere groepen regelmatig ontmoeten. Men besloot een onafhankelijke stichting WOUW Amsterdam in het leven te roepen, die gemeentelijke subsidie kon aanvragen voor ondermeer een driemaandelijks Nieuwsblad.

 

 

 

 

 

Amsterdamse WOUW-vrouwen lopen mee in demonstraties voor vrouwenrechten, begin tachtiger jaren, v.l.n.r. Annet Haak, Toos Koedam, Tini Dekker, onbekend, Riet van der Poort.

 

 

 

Landelijke Wouw

In 1981 startte een tiental 50+vrouwen in Rotterdam de WOUW. Via een netwerk wilden zij ijveren voor meer aandacht voor en inspraak van oudere vrouwen. Overal in het land volgden vrouwen dit Rotterdamse initiatief, waarna de Vereniging Wouw-Vlechtwerk werd opgericht. De doelstelling bleef: meer invloed en aanzien van oudere vrouwen in de samenleving.

De oprichtingsbespreking vond plaats op de vrouwenstakingsdag 30 maart 1981 in Rotterdam. De oprichting van de Stichting WOUW Nederland was op 12 juni 1983 te Rotterdam. Het doel was een groep te vormen van leeftijdgenoten in de leeftijd van 45 tot 75 jaar, die actief wilden zijn in het signaleren van ongewenste situaties in de samenleving voor oudere vrouwen en het bestrijden daarvan. Het heette aanvankelijk WOW, Wijze Oude Wijven, later WOUW. Ze organiseerden de WOUW-dagen in 1984 en 1985. Maart 1985 verscheen het eerste WOUW-Netwerk-Nieuws. Op 2 juni 1987 werd een vereniging opgericht onder de naam WOUW-Vlechtwerk, een vereniging van maatschappijkritische Wijze OUdere vrouWen. De naam 'vlechtwerk' symboliseerde het dooreenvlechten van alle capaciteiten die WOUW-vrouwen met verschillende godsdienstige, politieke en sociale achtergronden met elkaar bezaten. Sindsdien leidde de Stichting WOUW een slapend bestaan.

WOUW-Vlechtwerk stimuleerde de leden actief te worden in de politiek, de ouderenbonden, besturen en adviesraden teneinde de maatschappelijke positie en de beeldvorming van oudere vrouwen te verbeteren. Het was ook de overkoepelende organisatie voor de WOUW-afdelingen in Amsterdam, Rotterdam, Hengelo, Nijmegen, Arnhem en Leiden en voor de contactpersonen in de provincies, waar vaak geen afdeling was. Ze organiseerden informatie- en themadagen. Ze zetten het WOUW-Netwerk-Nieuws voort onder de naam WOUW-Nieuws. Ze ontvingen de Joke Smit prijs, de overheidsprijs voor emancipatie in 1990. Er was een bestuurscrisis van 1 januari 1998 tot de installatie van het nieuwe bestuur op 19 februari 1998. De Stichting en de landelijke vereniging WOUW werden op 1 januari 2002 opgeheven. De vereniging ging in 2002 op in de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. Het archief ligt opgeslagen bij Atria. Er bestaan nu nog afdelingen in Nijmegen en Amsterdam

Actueel

Wil Merkies, een van vrouwen van het begin, is 7 februari 2018 overleden. Vanaf 1991 was ze eindredacteur van het driemaandelijkse bullitin en werkte mee aan een aantal brochures van de Wouw. O.a. aan een speciaal nummer in het kader van het VN Ouderen Jaar in 1999 met als titel: 'Een Samenleving voor Alle Leeftijden' en een brochure n.a.v. het 10-jarige officiële bestaan van Wouw-Amsterdam met bijdragen van 17 bekende vrouwen in 2002. Ze bleef tot het einde van haar leven actief bij de WOUW, o.a. in de feminismegroep en woonde de Algemene Leden Vergaderingen en themamiddagen bij.

Wil is geheel onverwacht overleden, niemand had het zien aankomen. Op 3 februari werd er in het Parool nog een ingezonden brief van haar geplaatst. Bij de herdenking heeft Saar Boerlage een toespraak namens de Wouw gehouden. Wil was de eerste vrouwelijke sportverslaggever in Nederland in 1949. Zowel het Parool als de Volkskrant schreven een stuk over haar. Bij Atria is Wil toegevoegd aan de 'Bijzondere vrouwen'. Ze was de laatste tien jaar heel actief in haar buurt bij het Geheugen van Oost en gaf daar o.a. schrijf- en interviewcursussen.

Bij de Ihlia is over Wil een boek verschenen in het kader van Levensverhalen van roze ouderen 

Op 28 juni 2022 is bij Historische vrouwen nog onverwacht een artikel verschenen met de titel 'Wil Merkies - De eerste sportverslaggeefste van Nederland' met de nodige info over de vrouwenbeweging en de Wouw. 

 

 

 

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam

p.a. Leimuidenstraat 9 huis

1059ED Amsterdam
Mail   Folder   Agenda sept-okt 22

ACTUEEL

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld 

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

Welzijn&Zorg, gaat verder 18 mrt 20 

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail