Actueel

 

De Nieuwe Folder is uit.

 

Verslag themamiddag verkiezingen op 6 maart 2017
Aan dit verslag zijn een aantal punten toegevoegd, zoals strategisch stemmen en wat partijen in hun verkiezingsprogramma's hebben geschreven over vrouwen. 
1. Wat stem je en waarom, verslag van de themamiddag
2. Strategisch stemmen, wat is het. Variant op de leuze: 'Kies op een vrouw'.
3. Concrete uitwerking op wie je moet stemmen via strategisch stemmen.
4. Artikel: 'Meer vrouwen in de Tweede Kamer? Met slim stemmen is dat zo gepiept'. Hoe je met
strategisch stemmen daadwerkelijk meer vrouwen in de Tweede Kamer kunt krijgen.
5. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's van partijen over de belangen van vrouwen?  
 
FINLAND
Wouw-vrouwen zijn uitgenodigd door de Finse Vrouwenorganisatie Sacioni om van 12 tot 18 september naar Helsinki te komen. Met 7 vrouwen gaan we oppad. Ze hebben ons ook gevraagd om op vrijdag twee inleidingen te houden.
Hun belangstelling ging vooral uit naar Economische Zelfstandigheid en Wonen
Voor beide inleidingen hebben we een PowerPointPresentatie gemaakt en het is vertaald in het Engels. Economic Independence and Living in Amsterdam

Voordracht Hedy d'Ancona voor vakature AVVN
De Nederlandse VrouwenRaad is op zoek naar een vrouw om een toespraak te houden op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het najaar van 2017. Het thema is economische zelfstandigheid van vrouwen.
Wouw heeft daarop gereageerd door Hedy d'Ancona voor te dragen.
Lees onze brief aan Hedy, met als bijlagen de brief aan de NVR en de omschrijving van de vacature. 
Wij hopen natuurlijk dat Hedy de uitnodiging zal aannemen, omdat wij haar uitermate geschikt vinden.
 
WOONGROEP
Na 9 jaar heeft de werkgroep Wonen van de Wouw, samen met enkele andere groepen een locatie gevonden op het Zeeburgereiland, waar in de zomer 2017 88 woningen in een woontoren
bestemd worden voor 55+-ers. Goedkope en middeldure huur.
Het is nog mogelijk om je voor de middeldure huur aan te melden. Lees meer op de website van Akropolis 
Zes WOUW-vrouwen zijn er gaan wonen.

 

 

 

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam
p.a. Wijkcentrum 'd Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55

1012 CP Amsterdam

E mail   Folder

ACTUEEL

-  Wensenpakket Wouw voor coalitie, 'Gespikkeld wonen', hoe realiseren,

Ouderenhuisvesting, 24 apr 2018

 

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov 2017

 

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni

 

 -  Film 'De Dappere Patiënt', m.m.v. WOUW-vrouwen, 13 sept 3 uur

TWEETS