Vereniging en bestuur

Het bestuur van WOUW bestaat uit een voorzitter (Madelien Krips), een secretaris en coördinator (Marjan Nieuwenhuis) en een penningmeester (Marianne Ketel). Het bestuur komt maandelijks bijeen om te vergaderen of zo vaak als nodig. 

Statuten

Leden

Al jaren schommelt het aantal WOUW-leden rond de 130. De helft van de leden is actief in een van de werkgroepen en/of voeren taken uit voor de vereniging als geheel.

Ledenvergaderingen

Het bestuur en de leden van WOUW komen jaarlijks tweemaal bijeen op de algemene ledenvergaderingen. Bij de najaarsvergadering in november worden de plannen van de werkgroepen voor het volgende jaar gepresenteerd, evenals de begroting van WOUW. Tijdens de voorjaarsvergadering in april komen de inhoudelijke en financiële verslagen van het afgelopen jaar aan de orde.

Jaarverslag 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

Notulen ALV 5 augustus 2020

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. Overmaken op onze bankrekening nummer NL16INGB0000445738, te name van WOUW Amsterdam, onder vermelding van 'Contributie' plus jaartal.

Draag je onze doelstellingen en activiteiten een warm hart toe? Dan kun je ons natuurlijk ook steunen door een donatie op deze bankrekening over te maken. WOUW heeft de ANBI status, dus giften kunnen van de belasting afgetrokken worden. 

Nieuwsbrief en mailinglist

Maandelijks ontvangen leden een nieuwsbrief met een agendaoverzicht. Bovendien stuurt de secretaris regelmatig interne en externe berichten rond via de mailinglist. Leden zonder e-mail krijgen onregelmatig post thuisgestuurd. 

Kantoor en vergaderruimte

Het postadres is voorlopig bij Marianne Ketel, van Hilligaertstraat 17 III, 1072 JX Amsterdam.

WOUW heeft met ingang van 1 september 2018 vergaderruimte in de Pastorie van de Vredeskerk in Amsterdam-Zuid, Pijnackerstraat 9. Bereikbaar met tram 12, 3, 24 en de NZ-lijn van de metro.
WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam
p.a. Pastorie van de Vredeskerk
Pijnackerstraat 9

1072 SJ Amsterdam

E mail   Folder   Agenda juli/aug 20

ACTUEEL

#MeToo, discussie voorjaar '20

Welzijn&Zorg, gaat verder 18 mrt 20 

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail