Vereniging en bestuur

Het bestuur van WOUW bestaat uit een voorzitter (Madelien Krips), een secretaris en coördinator (Marjan Nieuwenhuis) en een penningmeester. Het bestuur komt onregelmatig bijeen om te vergaderen.  

Statuten

Leden

Sinds enkele jaren schommelt het aantal WOUW-leden rond de 50. Meer dan de helft van de leden is actief in een van de werkgroepen en/of voeren taken uit voor de vereniging als geheel.

Ledenvergaderingen

Het bestuur en de leden van WOUW komen jaarlijks tweemaal bijeen op de algemene ledenvergadering. Bij de najaarsvergadering in november worden de plannen van de werkgroepen voor het volgende jaar gepresenteerd, evenals de begroting van WOUW. Tijdens de voorjaarsvergadering in april komen de inhoudelijke en financiële verslagen van het afgelopen jaar aan de orde.

Jaarverslag 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 20182019202020212022 en 2023

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. Overmaken op onze bankrekening nummer NL16INGB0000445738, te name van WOUW Amsterdam, onder vermelding van 'Contributie' plus jaartal.

Draag je onze doelstellingen en activiteiten een warm hart toe? Dan kun je ons natuurlijk ook steunen door een donatie op deze bankrekening over te maken.  

Nieuwsbrief en mailinglist

Maandelijks ontvangen leden een rondzendbrief met een agendaoverzicht. Bovendien stuurt de secretaris regelmatig interne en externe berichten rond via de mailinglist. Leden zonder e-mail krijgen onregelmatig post thuisgestuurd. 

Kantoor en vergaderruimte

Voorlopig hebben geen kantoorruimte, vanwege bezuinigingen is onze subsidie bij de gemeente Amsterdam stopgezet.  

Als informeel ontmoetingspunt hebben we een afspraak om op de 22ste van de maand elkaar bij de koffie te ontmoeten bij de Carrousel van 10.30 tot ongeveer 12.00 uur op het Weteringcircuit. Hier kun je ook als nieuwkomer informeel kennismaken. Het gaat altijd door, ook in het weekend en in vakanties. 

De eetgroep/lunchgroep eet maandelijks met elkaar op onregelmatige dagen en bij verschillende betaalbare eetgelegeheden. Dit wordt onderling besproken en iedereen kan deelnamen. Kijk op de agenda in de rondzendbrief waar en wanneer. 

De werkgroep Wonen vergadert meestal op maandagmiddag bij het wijkcentrum d'Oude Stadt, Kerkstraat 123.

De Feminismegroep vergadert op woensdagmiddag bij iemand privé. 

De werkgroep Welzijn & Zorg is sinds kort weer gestart en vergadert ook meestal op woensdagmiddag bij een gemeenschappelijke ruimte van een woongroep. 

Andere groepen spreken onregelmatig af. 

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam

p.a. d 'Oude Stadt, Kerkstraat 123,

1017 GE Amsterdam

Mail  Folder  Agenda  febr24  dec-okt

ACTUEEL

- Sigrid Kaag - reactie brief, 26 okt 23

Opzij - Partneralimentatie, 27 febr 23

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld, 29 jan 22

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20