Vereniging en bestuur

Het bestuur van WOUW bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele bestuursleden. Het bestuur komt maandelijks bijeen om te vergaderen. 

Penningmeester: Marianne Ketel 

Statuten

Leden

Al jaren schommelt het aantal WOUW-leden rond de 130. De helft van de leden is actief in een van de werkgroepen en/of voeren taken uit voor de vereniging als geheel.

Ledenvergaderingen

Het bestuur en de leden van WOUW komen jaarlijks tweemaal bijeen op de algemene ledenvergaderingen. Bij de najaarsvergadering in november worden de plannen van de werkgroepen voor het volgende jaar gepresenteerd, evenals de begroting van WOUW. Tijdens de voorjaarsvergadering in april komen de inhoudelijke en financiële verslagen van het afgelopen jaar aan de orde.

Jaarverslag 2012, 2014, 2015 en 2016

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. Overmaken op onze bankrekening nummer NL16INGB0000445738, te name van WOUW Amsterdam, onder vermelding van 'Contributie' plus jaartal.

Draag je onze doelstellingen en activiteiten een warm hart toe? Dan kun je ons natuurlijk ook steunen door een donatie op deze bankrekening over te maken. WOUW heeft de ANBI status, dus giften kunnen van de belasting afgetrokken worden. 

Nieuwsbrief en mailinglist

Maandelijks ontvangen leden een nieuwsbrief met een agendaoverzicht. Bovendien stuurt de secretaris regelmatig interne en externe berichten rond via de mailinglist. Leden zonder e-mail krijgen onregelmatig post thuisgestuurd. 

Kantoor en vergaderruimte

WOUW heeft op maandagochtend en soms op andere dagen, een kantoor/vergaderruimte in het wijkcentrum 'd Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam. (op de begane grond, nabij de Munt in het centrum). Hier hebben ook de meeste themagroepen hun vergadering, meestal op andere dagen. De jaarvergadering is meestal op maandagmiddag, ook in 'd Oude Stadt. 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam
p.a. Wijkcentrum 'd Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55

1012 CP Amsterdam

E mail   Folder

ACTUEEL

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov 2017

 

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni

 

 -  Film 'De Dappere Patiënt', m.m.v. WOUW-vrouwen, 13 sept 3 uur

TWEETS