Vereniging en bestuur

Het bestuur van WOUW bestaat uit een voorzitter (Madelien Krips), een secretaris en coördinator (Marjan Nieuwenhuis) en een penningmeester (Dineke Klijnsmit). Het bestuur komt onregelmatig bijeen om te vergaderen.  

Statuten

Leden

Al jaren schommelt het aantal WOUW-leden rond de 90. De helft van de leden is actief in een van de werkgroepen en/of voeren taken uit voor de vereniging als geheel.

Ledenvergaderingen

Het bestuur en de leden van WOUW komen jaarlijks tweemaal bijeen op de algemene ledenvergadering. Bij de najaarsvergadering in november worden de plannen van de werkgroepen voor het volgende jaar gepresenteerd, evenals de begroting van WOUW. Tijdens de voorjaarsvergadering in april komen de inhoudelijke en financiële verslagen van het afgelopen jaar aan de orde.

Jaarverslag 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 201820192020 en 2021

Notulen ALV 5 augustus 2020

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. Overmaken op onze bankrekening nummer NL16INGB0000445738, te name van WOUW Amsterdam, onder vermelding van 'Contributie' plus jaartal.

Draag je onze doelstellingen en activiteiten een warm hart toe? Dan kun je ons natuurlijk ook steunen door een donatie op deze bankrekening over te maken.  

Nieuwsbrief en mailinglist

Maandelijks ontvangen leden een rondzendbrief met een agendaoverzicht. Bovendien stuurt de secretaris regelmatig interne en externe berichten rond via de mailinglist. Leden zonder e-mail krijgen onregelmatig post thuisgestuurd. 

Kantoor en vergaderruimte

Voorlopig hebben geen kantoorruimte, vanwege bezuinigingen is onze subsidie  stopgezet.  

Als informeel ontmoetingspunt hebben we een afspraak om op de 22ste van de maand elkaar bij de koffie te ontmoeten bij de Carrousel op het Weteringcircuit. Hier kun je ook als nieuwkomer informeel kennismaken. Het gaat altijd door, ook in het weekend en in vakanties. 

De werkgroep Wonen vergadert meestal op maandagmiddag bij het wijkcentrum d'Oude Stadt, Kerkstraat 123.

De Feminismegroep vergadert meestal op woensdagmiddag bij iemand privé. 

De andere groepen spreken onregelmatig af. 

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam

p.a. Leimuidenstraat 9 huis

1059ED Amsterdam
Mail   Folder   Agenda sept-okt 22

ACTUEEL

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld 

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

Welzijn&Zorg, gaat verder 18 mrt 20 

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail