Vereniging en bestuur

Het bestuur van WOUW bestaat uit een voorzitter (Madelien Krips), een secretaris en coördinator (Marjan Nieuwenhuis) en een penningmeester (Maria Verheggen). Het bestuur komt onregelmatig bijeen om te vergaderen.  

Statuten

Leden

Al jaren schommelt het aantal WOUW-leden rond de 90. De helft van de leden is actief in een van de werkgroepen en/of voeren taken uit voor de vereniging als geheel.

Ledenvergaderingen

Het bestuur en de leden van WOUW komen jaarlijks tweemaal bijeen op de algemene ledenvergadering. Bij de najaarsvergadering in november worden de plannen van de werkgroepen voor het volgende jaar gepresenteerd, evenals de begroting van WOUW. Tijdens de voorjaarsvergadering in april komen de inhoudelijke en financiële verslagen van het afgelopen jaar aan de orde.

Jaarverslag 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 20182019 en 2020

Notulen ALV 5 augustus 2020

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. Overmaken op onze bankrekening nummer NL16INGB0000445738, te name van WOUW Amsterdam, onder vermelding van 'Contributie' plus jaartal.

Draag je onze doelstellingen en activiteiten een warm hart toe? Dan kun je ons natuurlijk ook steunen door een donatie op deze bankrekening over te maken. WOUW heeft de ANBI status, dus giften kunnen van de belasting afgetrokken worden. 

Nieuwsbrief en mailinglist

Maandelijks ontvangen leden een rondzendbrief met een agendaoverzicht. Bovendien stuurt de secretaris regelmatig interne en externe berichten rond via de mailinglist. Leden zonder e-mail krijgen onregelmatig post thuisgestuurd. 

Kantoor en vergaderruimte

Voorlopig hebben onderdak gevonden bij het wijkcentrum d'Oude Stadt, waar we in elk geval op maandagmiddag van 1.30 tot 5 uur aanwezig zijn. Dit is tevens ons postadres. Het wijkcentrum ligt tussen de Leidsestraat en de Vijzelstraat.  
WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam
p.a. d'Oude Stadt
Kerkstraat 123 hs

1017 GE Amsterdam

Mail   Folder   Agenda juli -aug 22

ACTUEEL

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld 

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

Welzijn&Zorg, gaat verder 18 mrt 20 

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail