AGENDA   mei 24   juni 24   dec, nov en oct 23   Folder  Artikel in  Historiek Binnenkrant


Bijdragen over Ouderen en Ouderenmishandeling, 17 juni 2024,  

aan de Schaduwrapportages voor CEDAW en GREVIO, waar ouderen tot nu toe niet in worden opgenomen. Beide organisaties ondervragen de Nederlandse regering over hoe zij vrouwendiscriminatie bestrijden. 


Adhesiebetuiging aan Sigrid Kaag over het passeren van belangrijke post in Brussel, geschreven vanuit de Feminismegroep, 9 september 2023

Tot onze ontzetting hebben we uit de media moeten vernemen dat u gepasseerd bent voor de post Green Deal-commissaris bij de Europese Commissie in Brussel. Volgens ons een betrekking waarvoor u uitermate geknipt bent. Wij zien dit als een vorm van vrouwenhaat.


Artikel in Opzij over 'Waarom is partneralimentatie een vrouwenzaak?', februari 2023 

Er wordt weer aan de wet gerommeld. Dit keer gaat het over het berekenen van de hoogte van partneralimentatie. Interview met advocaat en Marjan Nieuwenhuis. 


Brief aan Mariëtte Hamer over huiselijk geweld met notitie, 12 maart 2022, en brief aan Tweede Kamerleden 18 juni 2022

om een extra onafhankelijke regeringscommissaris aan te stellen voor het bestrijden van seksueel overschrijdend gedrag en geweld in partnerrelaties.  Dit aspect valt buiten de taakopdracht van Mariëtte Hamer, maar de inpact ervan is waarschijnlijk nog ernstiger dan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en in de openbare ruimte.  

Het eerste kwantitatieve onderzoek werd in Nederland uitgevoerd in 1983 waaruit bleek dat 80 procent van de vrouwen te maken heeft gehad met seksueel geweld, zie ook deel2. Het ministerie kon de uitkomsten niet geloven en liet in 1985 een vervolg onderzoek doen. Als Wouw vragen we ook extra aandacht te besteden aan oudere vrouwen en vrouwen zonder kinderen. 


Manifestatie Tegen Seksueel Geweld 

om de wetgeving te versnellen, 29 januari 2022 'No blame, but change'. Georganiseerd door 'Wij zijn M'.  Deelname WOUW-Amsterdam op het Museumplein, voorbereid tijdens de koffie in de Carrousel 


Vrouwen in verkiezingstijd, 17 maart 2021

1. Vrouwelijke premiers in het Koninkrijk der Nederlanden 

2. In Noord-Europa zes vrouwelijke leiders - Nederland als achterstandsland 

3. Kamala Harris nu al identificatiemodel voor meisjes - voordracht van gedicht door Amanda Gorman 

4. De Feministische Partijwijzer ; politieke partijen doorgelicht op 16 punten ; waar staat elke partij

5. Nummer 1 op de Feministische Partijwijzer - Partij voor de Dieren

6. Nummer 2 op de Feministische Partijwijzer - Partij van de Arbeid

7. Nummer 3 op de Feministische Partijwijzer - BIJ1 

8. Stem op een vrouw - stem op een zwarte vrouw - stem op een vrouw van kleur 

Voortgang: Hoe feministisch is het nieuwe coalitieakkoord? 15 december 2021

 

#MeToo, discussie feminismegroep, voorjaar 2020 

 

De werkgroep Welzijn & Zorg gaat verder, 5 februari 2020

Omdat er enkele leden uit de werkgroep zijn gestapt, organiseerden we 11 september 2019 een themamiddag om de werkgroep nieuw leven in te blazen. We bespraken in kleine groepjes vragen als: 'wat heeft je toe nu toe geholpen om ‘goed oud’ te worden' en 'wat zijn je toekomstige wensen en ideeën'. Verslag, thema's en terugblik op de activiteiten van de afgelopen jaren. Vanwege de corona-crisis mailen we af en toe met elkaar. 

 

'Voor wat hoort wat', 27 juni 2019 

De winst van werk en de waarde van zorg, de financiële consequenties van zorgtaken.  Briefwisseling geschreven voor de Fem Talk van de NVR door Myrtille Hellendoorn en Marjan Nieuwenhuis.  Laatste onderzoek over de verdeling zorg en betaald werk in opdracht van enkele ministeries,  IBO -Deeltijdwerk, 29 april 2020. Lees meer hierover bij Economisch zelfstandig 

 

Themamiddag over de Europese verkiezingen, 8 mei 2019

'50:50 voor een feministisch Europa', door Arina Angerman. Van 2.00 tot 4.30 uur, Vredeskerk, Pijnackerstraat 9. 

 

Vanwege de verkiezingen van de Provinciale  Staten en Eerste Kamer

een bezoek met rondleiding aan het Provinciehuis in Haarlem, waar tevens een tentoonstelling was in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht, 13 maart 2019.


Initiatiefwet partneralimentatie aangenomen, 21 mei 2019

De initiatiefwet Partneralimentatie is 11 december 2018 aangenomen in de Tweede Kamer als hamerstuk, dus zonder discussie. Dit betekent dat de Kamerleden, behalve de CU en SGP, akkoord gingen met de vermindering van de duur van de partneralimentatie na een scheiding van 12 naar 5 jaar. Het idee erachter is dat deze wetswijziging vrouwen zal aanzetten eerder om economisch zelfstandig te worden. Lees meer over de periode van juni tot december 2019.

De Eerste Kamer begint met een schriftelijke vragenronde, zie verslag. Daarvoor kon iedereen nog een zienswijze inleveren. Dat hebben we gedaan met een brief via de NVR. Een klemmende vraag is wat ons betreft .... voor wie zal deze wet een vooruitgang zijn?

Op 17 april kwam de beantwoording van de Kamervragen door de initiatiefnemers via een Memorie van Antwoord en op 19 april kwam een Brief van de Minister over de Kamervragen. Ook nu hebben we een reactie geschreven op 12 mei en op 17 mei. De plenaire bespreking was op 14 mei en op 21 mei werd de wet aangenomen. Het CDA, 50+, CU en SGP stemden tegen, de andere frakties waren vóór, ondanks de vele onbeantwoorde vragen die er nog waren. Een belangrijk punt wat de laatste week nog naar voren kwam is of er met deze wet geen sprake is van indirecte discriminatie.

 

De 'Wet pensioendeling bij scheiding 2021' is bij de Tweede Kamer ingediend, 16 september 2019. 

Hier is een lange voorbereidingsperiode met twee uitgebreide evaluaties aan vooraf gegaan. Acht maart 2018 wordt duidelijk dat er een aanzienlijke verbetering van de Wet VPS in de maak is. Lees meer hierover bij de werkgroep.

 

Wensenpakket van 50+ vrouwen voor coalitieakkoord

Inbreng Wouw bij Open inspraakavond van de gemeente op 24 april 2018 over Ouderenhuisvesting en 'Gespikkeld wonen', een praktische uitvoering.

 

Uitnodiging voor de film ‘De Dappere Patiënt’

        met discussie na, o.a. met huisarts Frederieke Pijpes

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2017 OM 15 UUR, in het gebouw van de ‘Eerste Lijn Amsterdam’.

De film is bedoeld als aanzet tot een discussie over het voeren van een gesprek met de huisarts over wat je wel en niet zou willen aan behandeling in bepaalde omstandigheden. Het is belangrijk dat je huisarts enig inzicht heeft over hoe jij na je 80e in het leven staat. Er wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan zo’n gesprek het beste tot stand gebracht worden.Van wie moet het initiatief uitgaan? Op welke leeftijd ga je zo’n gesprek voeren? Wacht je tot je veel gebreken hebt? Aan deze film, die mede op initiatief van WOUW tot stand is gekomen, hebben van vier vrouwen van WOUW meegewerkt, namelijk Annet Haak, Anneke Schmidt, Saar Boerlage en Dini Eekhuis. Annet heeft haar bijdrage op papier gezet, zeer de moeite waard om te lezen. 

Interview

met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad Nenita La Rosa, 16 juli 2017. 
Nenita maakt een kennismakingsronde langs vrouwenorganisaties die bij de NVR zijn aangesloten. Vanuit Wouw heeft ze een gesprek met Madelien Krips en Marjan Nieuwenhuis.     

 

Meer info over activiteiten van de afgelopen tijd op actueel

- Verslag van de Themamiddag over de Tweede Kamerverkiezingen op 6 maart 2017.
- Woongroep heeft woonruimte gevonden op het Zeeburgereiland, per juli 2017. Zes Wouw-vrouwen zijn daar gaan wonen.
- Bezoek aan oudere vrouwen in Finland door zeven Wouw-vrouwen, september 2016.
- Voordracht Hedy d'Ancona voor vakature AVVN, september 2016.

- Themamiddag over 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov 2017

- Themamiddag over het belang van een testament en levenstestament, door Notaris Héléne Faasen, 28 juni 2017

 

 
 

NIEUWS

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam

p.a. d 'Oude Stadt, Kerkstraat 123,

1017 GE Amsterdam

Mail  Folder  Agenda  juni 24  dec-okt

ACTUEEL

- Ouderenmishandeling, 17 juni 24

- Ode aan Anita Harting, 8 mrt 24

- Sigrid Kaag - reactie brief, 26 okt 23

Opzij - Partneralimentatie, 27 febr 23

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld, 29 jan 22

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20